ЈАВНЕ НАБАВКЕ

logo djecije-pozoriste-rs

Ђуре Даничића бр.1, 78 000 Бања Лука

Телефони: +387 51 232-834, 232-835, 215-991

E-mail: puppettheatrers @ blic.net   www.djecijepozoristers.ba

 

Број: 01-545/17
Датум:26.09.2017. године

 

 

Позив за достављање понуда за јавну набавку услуга хотелског смјештаја за учеснике XVI Mеђународног фестивала позоришта за дјецу Бања Лука 2017

 

На основу члана 8. Закона о јавним набавкама Босне и Херцеговине(„Службени гласник БиХ" број 39/14; у даљем тексту Закон) и одредаба Правилника о поступку додјеле уговора о услугама из Анекса II дио Б Закона о јавним набавкама („ Службени гласник БиХ" број 104/14), позивамао вас да доставите понуду у оквиру позива за достављање понуда за јавну набавку услуга смјештаја у Бањој Луци. Поступак ће бити проведен у складу са законом, подзаконским актима и овим позивом.

КОМПЛЕТАН ДОКУМЕНТ МОЖЕТЕ ПРЕУЗЕТИ ОВДЈЕ

 

© 2013, Dječije pozorište Republike Srpske. Sva prava zadržana.